Koi for sale Kerkrade

 • Koinr:      083
 • Breeder:  Ikarashi Kazuto
 • Variety:   Karashigoi
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 45cm
 • Price:      €495
 • Koinr:      089
 • Breeder:  Nishi
 • Variety:   Kage Shiro Utsuri
 • Age:          Nisai
 • Size: +/-  40cm
 • Price:      €495
 • Koinr:      090
 • Breeder:  Nishi
 • Variety:   Kikusui
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 40-45cm
 • Price:      €495
 • Koinr:      092
 • Breeder:  Kaneko
 • Variety:   Cha Ochiba Utsuri
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 40-45cm
 • Price:      €750
 • Koinr:      094
 • Breeder:  Kaneko
 • Variety:   Ginrin Goshiki
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 40-45cm
 • Price:      €750
 • Koinr:      095
 • Breeder:  Kaneko
 • Variety:   Ginrin Tancho Goshiki
 • Age:          Nisai
 • Size: +/-  40cm
 • Price:       €695
 • Koinr:      096
 • Breeder:  Kaneko
 • Variety:   Kumonryo
 • Age:          Nisai
 • Size: +/-  45cm
 • Price:       €750
 • Koinr:      098
 • Breeder:  Marusei
 • Variety:   Chagoi
 • Age:         Sansai
 • Size: +/-  65cm
 • Price:      €1500
 • Koinr:      099
 • Breeder:  Marusei
 • Variety:   Sanke
 • Age:         Sansai
 • Size: +/- 70cm
 • Price:      €1995
 • Koinr:      102
 • Breeder:  Sakamaki
 • Variety:   Showa
 • Age:         Sansai
 • Size: +/- 50-55cm
 • Price:      €2250
 • Koinr:      106
 • Breeder:  Maruhiro
 • Variety:   Ginrin Chagoi
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 45-50cm
 • Price:      €595
 • Koinr:      109
 • Breeder:  Maruhiro
 • Variety:   Ginrin Asagi
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 40cm
 • Price:      €495

[av_sc_page_split av_uid=’av-268uo6′]

 • Koinr:      110
 • Breeder:  Maruhiro
 • Variety:   Kohaku
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 45cm
 • Price:      €750
 • Koinr:      113
 • Breeder:  Maruhiro
 • Variety:   Sanke
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 49cm
 • Price:      Including 1 year Azukari, ask for price
 • Koinr:      114
 • Breeder:  Maruhiro
 • Variety:   Sanke
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 45-50cm
 • Price:      €595
 • Koinr:      116
 • Breeder:  Sakamaki
 • Variety:   Showa
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 40cm
 • Price:      €395
 • Koinr:      118
 • Breeder:  Sakamaki
 • Variety:   Shiro Utsuri
 • Age:         Nisai
 • Size: +/- 40cm
 • Price:      €395